Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijksnormering dienstauto's 2015

Op deze site vindt u alle informatie betreffende de Normering Rijkspersonenauto's. De Rijksnormering beoogt uniformiteit en onderlinge vergelijkbaarheid van dienstauto’s binnen de Rijksoverheid te realiseren.

Met de berekenmodule kunt u de integrale kilometerkostprijs per dienstvoertuig bepalen. De berekening van de norm kilometerprijs met behulp van de berekenmodule dient om elke rijksoverheidsinstantie op uniforme wijze te laten vaststellen of een voertuig binnen de Rijksnormering past.

Om in aanmerking te komen voor een dienstauto, dient u als rijksambtenaar uw wens te overleggen met uw leidinggevende. Bij een akkoord geeft u uw wensen aan bij de vervoerco├Ârdinator van uw departement. Deze begeleidt u vervolgens bij de verdere afhandeling van uw aanvraag. De details van de aanvraagprocedure kunt u terugvinden in de Circulaire Rijksnormering 2015 civiele dienstauto’s.

Categorieën normering rijkspersonenauto's 2015

Voor de categorieën A t/m E in de tabel gelden de volgende uitgangspunten:

A Auto’s bestemd voor functionarissen die regelmatig dienstreizen maken naar bestemmingen die niet, of niet doelmatig met openbaar vervoer zijn te bereiken.
B Auto’s bestemd voor het vervoer van meerdere en wisselende personen (poolauto’s) en voor functionarissen dicht onder het niveau van categorie C met een zeker representatief karakter.
C Auto’s  bestemd voor directeuren die beschikken over een auto met chauffeur.
D Auto’s bestemd voor (plaatsvervangend) Directeuren-generaal, (plaatsvervangend) Secretarissen-generaal en (plaatsvervangend) Inspecteurs-generaal.
E Auto’s bestemd voor bewindslieden.

De geïndexeerde normbedragen (exlusief BTW) die gelden vanaf 1 januari 2015 zijn als volgt:

Jaarkilometrage Categorie
A
Categorie
B
Categorie
C
Categorie
D
Categorie
E
30.000 km /
looptijd 4 jaar
€ 0,36 € 0,45 € 0,53 N.v.t. N.v.t.
60.000 km /
looptijd 2 jaar
€ 0,32 € 0,41 € 0,49 € 0,54 € 0,62

Contact:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DG Overheidsorganisatie
Contactpersoon: Jonne Donnars
E: secretariaatIFHR@minbzk.nl
T: 070-4268495